Menu Close

kvik-killer

– din optimale løsning for frilæggelse af rodukrudt såsom kvik, skræpper, tidsler samt andet rodukrudt.

 


CMN kvik-killer fåes i mange forskelige varianter og størrelser så de dækker netop dit behov. Fælles for alle kvik-killer er at alle rotor er sikret med automat koblinger om slår fra hvis maskinen overbelastes, da koblingen er automatisk kører rotoren friløb ind til omdrejningerne på traktoren sænkes lidt før den aktivere igen. anden fælles ting for alle maskiner er at de har en sikringsbolt på hver enkel rotortand som springer ved jordfast sten. sidst og ikke mindst brækker en rotor tand får du en ny uden beregning.

CMN kvik-killer findes i bredderne 2,3,4 og 6 m, med eller uden stubharve. Kvikkiller som er forsynet med harve kan fås både som bugseret eller liftophængt. Fordel ved bugseret harver er at der kan gives mere plads imellem den enkelte harvetand og dermed får en bedre gennemgang. Andremuligheder er også nøjes med rotoren, det kræver at jorden gennemskæres inden og derefter køres igennem med kvik-rotor.  For mere detaljeret beskrivelse af maskinen bedes du rekvirere en brochure.

CMN kvik-killer gennemskærer først marken via stubharvens kraftige tænder, som er forsynet med 48 cm special udviklet vandrette brede vingeskær med en meget smal spids. Dette skær og spids sikre at jorden kun løsnes og ligger jævnt for rotoren når den skal trække rodukrudtet fri af jorden

Jorden er nu løsnet til den langsomt-gående rotor pickup, der roterer imod kørselsretningen. Rotorens pickup gennemroder jorden og fanger det organiske materiale såsom rødder fra kvik, tidsel og bynke mv.

Bearbejdnings dybe er afhængigt af jord type, jo letter jorden er desto dybere skal jorden bearbejdes. Det skyldes at rodnettet på sandjord ligger dybere end på lerjord, normal arbejdsdybde svinger fra 8 -14 cm. Det er meget vigtig at man får helle rodnettet med op minimum til halv pløjedybde da ellers rodukrudt som står tilbage vil blive ekstra kraftig fordi det resterende har fået mere plads og du har frigivet kvælstof under jordbearbejdningen.

Ved omlægning af gamle græsmarker samt frømarker opnår du en effektiv sønderdeling af græstuerne


Betydning af kvik

Kvik er en grådig plante, som bruger lys, vand og næring i konkurrence med afgrøden. Kvik kan reducere udbyttet med 30-50%. Nedenstående tabel viser udbyttetab i vårbyg ved forskellige kvikforekomster. Kilde: Landscentret planteavl

Antal kvikskud pr m² i juni  udbyttetab
10-100

100-200

200-400

400-800

5%

10%

25%

50%

Kombinationen af en langsomt-gående pickup og jordens høje vægtfylde sikrer, at jord og sten passerer under pickuppen, hvorimod det organiske materiale vil blive trukket op over pickuppen, og derved blive lagt oven på jorden for udtørring eller opsamling

Bekæmpelse effekt og tidspunkt. en god tommelfinger regel er at du skal kører så snart afgrøden er høstet, laver du en fuld gennemskærring og trækker rødderne på overfladen. Denne behandling vil ved 1 overkørsel bekæmpe ca. 80% af rodukrudtet, hvis du samtidig sår en efterafgrøde i vil det spire op sammen med spilkorn og andet ukrudtsfrø, eventuel snittet halm vil få en hurtig omsætning, kvælstof udvaskningen vil blive minimeret, dit kulstof indhold i jorden vil stige, du minimere timer pr ha.

Næste behandling af marken med kvik-killer skal ske umiddelbart før pløjning, da vil du opnå følgende: 1 at få nedmuldet din efterafgrøde 2. få fritlagt 80% af rodukrudt som eventuel har overlevet vinteren. Kvikrødder som nu ligger oven på jorden kan ved rigtig indstillet forplove lægges ned i bunden af plovfuren og derved ikke kommer igen. Med andre ord sorteringen er meget vigtig når det gælder rodukrudts bekæmpelse.


CMN kvik-killer med såmaskine

Ønsker du yderligere sikring mod problemer med rodukrudt, er det muligt at forsyne kvik-killeren med såudstyr således, at samme maskine kan anvendes til bekæmpelse af rodukrudt samt etablering af ny afgrøde.

Fordele ved systemet, uanset om du vil pløje eller lade være, er som følgende:

I de øverste jordlag 5 – 7 cm ligger kimen til næste års rodukrudtsproblemer. Ved brug af kvik-killer med såmaskine vil enkelte kvikrødder, som ikke er blevet pløjet ned eller af anden grund ikke er døde, blive frilagt under såningen og tørrer ud.

Med CMN kvik-killer opnås en effektiv kontrol af rodukrudt, og man er ikke afhængige af meget lange perioder med tørvejr.