Menu Close

Mark

Vi vil på denne side vise hvordan vi mener økologisk jordbrug kan gøres rentabelt.

Vi følger marken fra gødskning til høst.

Vårbyggen vil blive sået med 3 forskellige systemer:

  1. Båndsåning med kvik-killer
  2. Rækkesåning 25 cm med CMN radrenser
  3. Traditionel såning med kombisæt