Menu Close

stub-seeder

CMN stub-seeder er en kombination af stubharve og såmaskine til direkte såning på stub eller pløjet jord. Samtidig er det harven, der anvendes til traditionel stub-bearbejdning.

CMN stub- seeder gennemskærer først marken via stubharvens kraftige tænder, som er forsynet med vingeskær.

Jorden er nu løsnet for den efterfølgende hydrauliske langfingerharve, der henholdsvis jævner og nedmulder halm og stubrester. Harvens arbejdsdybde styres ved hjælp af hjul og den hydrauliske rørpakkervalse.

Med kombination får du en effektiv stubharve.

Ved at udbygge stubharven med såmaskine får du nu mulighed for at anvende samme maskine til etablering af afgrøderne direkte.

Stup-seederen sår kornet under vingeskæret i to rækker af ca. 10 cm brede rækker og en centerrækkeafstand på 21 cm. Efter den nøjagtige placering, som styres af henholdsvis hjul og rørpakkervalsen, sørger den hydrauliske langfingerhave for afretning og findeling af såbedet.

Med andre ord: Med CMN stub-seeder sikrer du en effektiv afgrøde etablering, og samtidig reduceres maskinomkostningerne.