AVANCERET RENSNING - GJORT NEMT

Explore our wide range of high-quality inter-row cultivators that cater to all your needs. We guarantee top-of-the-line materials and exceptional craftsmanship build in Denmark. Our vision is always to be innovative and build our machines with know-how.

Rækkeafstande

15cm til +90cm

Arbejdsbredde

3 meter til 9 meter

Bom frihøjde

90cm

3D Rækkestyring

Intelligent 3D kamera styring

Sektionsløft

Induviduelt løft

Dybdejustering

Avanceret justering af dybde

Vi har sat rammerne for præcis rensning

CMN Radrenseren er opbygget med en 2-delt ramme-opbygning.
Vi anbefaler at kombinere begge rammer til en enhed.
1) Første ramme er en fast og foldbar bom-ramme hvor rense-sektionerne bliver fastgjort på. Det er også denne ramme hvor 6 meter rammerne kan foldes ved hjælp af hydraulisk cylinder for kørsel på landevejene.
2) Den ekstra ramme er her hvor sideforskydningen af rense-bommen sker. Sideforskydningen har en dobbelt funktion.
Den første funktion er at sideforskyde hele rense-bommen med rense-sektionerne, den får signalet omkring sideforskydningen fra 3D kameraet som er et intelligent sideforskydningssystem for præcis rensning.
Den anden funktion er et smart system der gør at du kan sideforskyde hele rense-bommen hvor du nu kan køre over 3-rækker ved ex. Majs på 75 cm hvor du samtidig beholder en normal sideforskydning. Du behøver ikke ændre hjulafstanden på din traktor!

Stor frihøjde på bommen

Noget som er helt unikt ved vores radrenser, er den ekstrem høje frihøjde under bommen på hele på 90cm !
Med vores mange års erfaring inden for mekanisk ukrudtsbekæmpning har vi erfaret ønskerne om at forlænge rense sæsonerne så længe så muligt. Dette betyder, at dine afgrøder får de bedste betingelser for optimal vækst og derved selv kan lukke af for ukrudtet når rækkerne lukker.

Sektionsløft

Du kan udstyre din CMN Radrenser med hydraulisk løft af rense-sektionerne. Sektionerne kan løftes induviduelt af jorden via betjeningsskærmen i traktoren. Sektionsløft er en nem anvendelse når du f.eks. skal vende i forageren men endnu smartere ved kørsel i marker med kiler.
Brug GPS med sektionsløft.
Ved kørsel i kiler kan man udvide sektionsløfte-systemet med ISO-BUS boks der muliggøre automatisk løft af rense-sektionerne ved brug af traktorens GPS (brug f.eks. samme GPS kort som ved såning).

Rækkestyring

Radrenseren kan udstyres med et 3D kamera baseret rækkestyringssystem, der med præcision styre renseren og dens rense-sektioner helt tæt på planterne. Systemet er et Kamera/EL/Hydraulisk system hvor alle funktionerne og tilpasninger foretages fra den medleverede touchscreen monitor og herved levere omsætter informationerne til den hydrauliske ventil der styre radrenseren til den ene eller anden side..
Vi har valgt at benytte os af T&H Technology's avancerede 3D system som over tid har bevist sit værd!
CMN_Radrenser_frhh-600_camera

C-tand - unik på markedet og helt udviklet (Patent anmeldt)

Vi ved alle hvor vigtigt det er, at passe på afgrøderne når de er i sin spæde start. 
C-tanden kan som noget unikt vinkles, så skæret står næsten vandret og dermed flytter skæret ikke med jorden; Her kan vi komme helt tæt på kultur afgrøden uden at dække den til med jord!
Når afgrøderne bliver størrer og mere modstandsdygtige kan vi nu begynde at at vinkle skæret og dermed flytte jord ind mellem planterne i rækken så vi på denne måde tildækker ukrudtet.
Jo ældre planterne bliver jo større rodnet begynder de at få; Her giver det endnu engang mening at vinkle skæret så skæret giver mere plads omkring planterne men i stedet kan vi nu flytte jorden fra midt af rækken og ud til planterne!

Automatisk justering af skær-højde
(Pantent anmeldt)

Det automatiske system til justering af skær-højde er sensorbaseret som fungerer elektrisk og hydraulisk og hermed nemt betjenes af en skærm fra traktoren. Med dette system kan du helt præcist styre skær-højden og hermed bl.a. jorddækning af planter. Systemet vil altid sikre den korrekte indstillet arbejdsdybde af skærene. Med dette system sikres du som kunden at der altid arbejdes i den meste optimale dybde. Systemet sikre minimalt slid på maskine samt besparet disel forbrug og minsket CO2 udledning.

Rense sektioner

Rense sektionerne kan opbygges og udvides så de passer til netop dine behov!

Skærmplade

Skærmpladerne er paralellle ophængte. De sikre kultur plante mod at blive tildækket ved tidlig radrensning.

C-tand

Patent anmeldt C- tand er helt unik og den eneste på markedet. Den udemærker sig ved at den er stiv sidevers men er samtidig stilbar i sin arbejde vinkel. Dette betyder mange indstillings muligheder med det samme skær.

Skær

TEKST

Auto dybde

Det Patent anmeldte CMN Auto dybde regulering er helt unikt. CMN Maskintec A/S er den eneste leverendør på markedet der kan tilbyde dette. Systemet giver en stor besparelse ved den optimale skær indstilling.

Sektionsløft

CMN Sektions løft giver mulighed for en præcis rensning helt ud i kilerne. Systemet kan udvides til at blive styret via traktorens ISO BUS terminal.

Så udstyr

Som noget helt unikt kan CMN Radrenser i samme maskine udstyres til først at kunne udså kultur afgrøden hvor efter sammen maskine anvendes til rækkerensning. Det giver en stor besparelse i ex, indkøb af så maskine ved nu at kunne benytte samme enhed til flere arbejds opgaver.

Video

Brochure