Ukrudtsstrigle – Flex-weeder

 


Med mere end 30 års erfaring indenfor mekanisk ukrudtsbekæmpelse, er CMN maskintec A/S det firma, der har den største ekspertise indenfor området.

CMN maskintec A/S ukrudtsharver går under navnet CMN flex-weeder, og fås i størrelser fra 2 – 24 meter.

Hovedreglen for mekanisk ukrudtsbekæmpelse er, at den største bekæmpelse af frøukrudt opnås ved tildækning af ukrudtet. Derfor gælder det om at få så stor en jordbearbejdning som overhovedet mulig, uden at beskadige kulturafgrøden.

Derfor skiller CMN flex-weeder sig meget ud fra de øvrige ukrudtsharver, der findes på markedet.


Afprøvning af trykudligning

Vurdering af de enkelte systemer

Nedenstående skema viser Landskontoret for Bygninger og Maskiners vurdering af de forskellige trykudligningssystemers evne til at korrigere for ujævnheder på marken.

CMN Marsk-Stig Einböck
Reaktionstid 5 3 3
Reaktionsevne 4 4 4
Evne til at følge bakket terræn 5 3 3

 

(1: Ikke tilfredsstillende, 5: Særdeles tilfredsstillende)

Vil du vide mere om afprøvningen så klik her: Trykudligningsudstyr

CMN flex-weeder er forsynet med 1 m sektioner, som er centerophængt omkring sin egen midterakse. Det gør, at harvens sektioner ikke hopper op og ned ved høj hastighed eller ved uensartet jordbonitet. De kun 1 m brede sektioner sikrer, at harven følger de ujævnheder, der måtte være på tværs af kørselsretningen.
CMN flex-weeder er forsynet med speciel udviklede lige, dobbeltbeviklede trækfjedertænder, som har en trinløs regulering fra 90° lodret til 45° bagud. Det har, efter flere års forskning vist sig, at denne tand sikrer en meget ensartet dybdegang og sætter meget store mængder jord i bevægelse, uden at beskadige kulturafgrøden. Samtidig viser det sig også, at CMN tænderne trækker ca. 80% færre sten op end andre fabrikater.
Ved påbygning af CMN pneumatisk såmaskine på CMN flex-weeder, er det muligt at etablere udlægget ved sidste ukrudtsharvning. CMN pneumatisk såmaskine er velegnet til udsåning af alle småfrøet afgrøder.
CMN pneumatisk såmaskine 280 fåes med manuel trinløs gearkasse eller GPS styret dosering også kaldt G.Can. Hele GPS systemet medfølger så der er ikke nogen krav til at traktoren har GPS.  Ud over vores egne harver er det den ideelle løsning som påbygnings maskine på for eksempel radsåmaskiner, tromler, stubharver mv.