Menu Close

kvik-killer

– din optimale løsning for frilæggelse af rodukrudt såsom kvik, skræpper, tidsler samt andet rodukrudt.

 


Ved omlægning af gamle græsmarker samt frømarker opnår du en effektiv sønderdeling af græstuerne.

CMN kvik-killer gennemskærer først marken via stubharvens kraftige tænder, som er forsynet med 48 cm brede vingeskær.

Jorden er nu løsnet til den langsomt-gående pickup, der roterer imod kørselsretningen. Pickuppens gennemrodning af jorden vil fange det organiske materiale såsom rødder fra kvik, tidsel og bynke mv.


Betydning af kvik

Kvik er en grådig plante, som bruger lys, vand og næring i konkurrence med afgrøden. Kvik kan reducere udbyttet med 30-50%. Nedenstående tabel viser udbyttetab i vårbyg ved forskellige kvikforekomster. Kilde: Landscentret planteavl

Antal kvikskud pr m² i juni  udbyttetab
10-100

100-200

200-400

400-800

5%

10%

25%

50%

Kombinationen af en langsomt-gående pickup og jordens høje vægtfylde sikrer, at jord og sten passerer under pickuppen, hvorimod det organiske materiale vil blive trukket op over pickuppen, og derved blive lagt oven på jorden for udtørring eller opsamling

Betingelserne for at udføre mekanisk kvikbekæmpelse er, at rødderne frilægges, så der kan foregå en udtørring eller frysning af de fritlagte rødder. Ved bekæmpelse af rodukrudt når jordtemperaturen er høj, er der fare for stor udvaskning af kvælstof, da der ikke vil være planter, som kan optage de mængder, der bliver frigivet. Det kan derfor være formålstjenligt at udføre kvikbekæmpelsen sent i efteråret eller tidligt forår inden etablering af ny afgrøde.


CMN kvik-killer med såmaskine

Ønsker du yderligere sikring mod problemer med rodukrudt, er det muligt at forsyne kvik-killeren med såudstyr således, at samme maskine kan anvendes til bekæmpelse af rodukrudt samt etablering af ny afgrøde.

Fordele ved systemet, uanset om du vil pløje eller lade være, er som følgende:

I de øverste jordlag 5 – 7 cm ligger kimen til næste års rodukrudtsproblemer. Ved brug af kvik-killer med såmaskine vil enkelte kvikrødder, som ikke er blevet pløjet ned eller af anden grund ikke er døde, blive frilagt under såningen og tørrer ud.

Med CMN kvik-killer opnås en effektiv kontrol af rodukrudt, og man er ikke afhængige af meget lange perioder med tørvejr.